מיצגים - פרויקט אורות הכרך - מיצב רשום בטבע העירוני - נדידת הפרפרים של פרנסואז לואיז - 2014

 

                icon-up-images

 

דימויים מתוך הפרויקט ניתן לראות ב"מיצגים"